Szybki kontakt:
PL EN DE RU

Świdry do wierceń ręcznych - wytwarzane maszynowo

Świder okienkowy [Edelmana] uniwersalny

Uniwersalne zastosowanie !

 

Najczęściej używany świder w wiertnictwie małośrednicowym

 

Dostępne średnice: Ø70mm, Ø100mm  

Świder okienkowy [Edelmana] do glin oraz iłów

Zastosowanie w gruntach spoistych !

Przeznaczony do wierceń w glinach i iłach oraz gruntach spoistych o dużej zawartości minerałów ilastych

 

Dostępne średnice: Ø70mm, Ø100mm

Świder okienkowy [Edelmana] do piasków

Zastosowanie w gruntach niespoistych !

Przeznaczony do wierceń w piaskach i żwirach o różnym uziarnieniu

 

Dostępne średnice: Ø70mm, Ø100mm

Świder okienkowy [Edelmana] do piasków gruboziarnistych

Zastosowanie w gruntach niespoistych !

Przeznaczony do wierceń w piaskach i żwirach gruboziarnistych

Dostępne średnice: 70mm, Ø100mm

Świder rurowy do glin zwałowych

Zastosowanie w gruntach spoistych !

Przeznaczony do wierceń w gruntach twardoplastycznych, suchych o dużej zawartości minerałów ilastych

 

Dostępne średnice: Ø70mm, Ø100mm  

Świder do gleb kamienistych

Zastosowanie do gruntów niespoistych o grubym ziarnie !

Przeznaczony do wierceń w żwirach gruboziarnistych i piaskach kamienistych

Dostępne średnice: Ø70mm, Ø100mm  

© 2013 - Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat - wszystkie prawa zastrzeżone

© 2021 - Geolab Paweł Szkurłat
05-077 WARSZAWA - WESOŁA, ul. Kazimerza Dąbrowskiego 52 (uprzednio Szosa Lubelska 4)
tel: +(48) 22 773 39 32, +(48) 22 773 37 78,fax: +(48) 22 773 37 74 +(48) 664 162 549
e-mail: biuro@szkurlat.com.pl ; biuro@geolab.com.pl

Projekt: VisualTeam